Valmentajasta
Kirjaudu
Lue lisää

Tietosuojalauseke

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Avain Kauneuteen®/tmi Tampereenkauneusateljen (10 ja 24 pykälän) ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.07.2022.

 

Rekisterinpitäjä

tmi Tampereenkauneusatelje Krista Matara
Aleksanterinkatu 29 A 7krs, 33100 Tampere
Y-tunnus 1125718-6
Puhelin: +358 405875078
Sähköposti: [email protected]

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Krista Matara
Puhelin: +358 40 5875078
Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi

Avain Kauneuteen-verkkokurssin asiakas rekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksella liittyen hyvinvointipalveluiden asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköposti, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista ja niiden muutoksista sekä tietoja asiakkaan palveluostoista ja toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta puhelimitse, sähköpostilla, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomaksi käyneet tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköposti) rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.